Rolfterapie – strukturální integrace

Nemám jednu metodu, ale ucelený přístup

Má praxe a poznatky

Vnímám a naslouchám celým svým tělem klienta, který přichází. Ladím se na to, co v tu chvíli je jeho přáním, potřebou a nebo touhou se otevřít, objevit, jak se spojit sám se sebou. Mou již 19 letou praxí vědomého pohybu těla, 13 letou praxí rolfterapie, osobními zkušenostmi projde každým dnem několik lidí, které mě neustále inspirují.

Rolfterapii – strukturální integraci (SI), metodě zakladatelky Idy Rolf, nesmírně důvěřuji. Idou sestavený ucelený proces 10-ti sezení, v její návaznost, sdílnost a propojení. Především záměru, jak postupně po vrstvách uspořádat tělo, celou fasciální síť tak, aby se člověk a jeho tělo cítilo lehčí, uspořádanější a podpůrnější. Místo snahy vyřešit lokální problém, (bolest zad, bolest kolene, nebo přetížení krční páteře), kdy se terapeuti zaměřují pouze na samotný problém, mým záměrem je reorganizace myofasciální sítě celého těla. Následkem reorganizace myofasciální sítě celého těla je vyrovnané a výkonnostně zdatné tělo, které si s daným „bolavým“ místem dokáže již samo poradit.

Nepatrný dotyk a minimalistický pohyb těla klienta jako nástroj velkých změn

Již 13 let mě doprovází studium a každodenní praxe rolfterapie a zkoumání přirozeného pohybu. Postupem času se zkušeností s mými klienty jsem si průběh terapie upravila podle svého cítění a vnímání, co je pro Vás individuálně důležité a potřebné. Naslouchání Vašich potřeb a následný nepatrný a laskavý dotyk se stal nástrojem velkých změn. Celistvostí je nejen péče o tělo, ale také pozorností k duši a emocím. Následnému porozumění vlastnímu tělu, naslouchání signálů, přirozenému pohybu těla doprovázím k hlubšímu sebe poznání.

Vědomý dotyk zpřítomňuje

 • nemění, ale otevírá
 • nespravuje, ale doprovází
 • neradí, ale naslouchá
 • neřídí, ale sdílí

DR. IDA P. ROLF

Ida Rolf její celoživotní cestou byly fasciální nebo myofasciální terapie a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Při praktické aplikaci této myšlenky přišla Dr. Rolf se základní sérií deseti lekcí, z nichž každá má konkrétní cíl a konkrétní oblast, se kterou budeme pracovat.

Zde je krátký popis deseti základních lekcí:

1. – 3. sezení na povrchových strukturách

 1. otevřít dech a uspořádat povrchové fascie
 2. vytvořit co možná největší stabilitu v chodidlech a kolenou
 3. boční linie – srovnání kotníku, kolena, boku, ramena a ucha tak, aby byly v jedné linii

4. – 7. sezení na hlubokých strukturách

4. vnitřní strana nohou a pánevní dno
5. vztah povrchových a hlubokých břišních struktur
6. vyrovnání křížové kosti
7. hlava, hluboké struktury krku, čelist, ústa

8. – 10. vyrovnávací sezení

8. práce na vytvoření co možná největší stability pánve
9. práce na vytvoření co možná největší stability v ramenou, práce na pažích, rukách a prstech
10. vše potřebné k vyrovnání povrchových fascií

Co jsou Fascie – pojivová tkáň

Fascie obaluje všechny prvky lidského těla. Každý sval, každé svalové vlákno, každý orgán, mozek, oči mají vlastní ochranný fasciální obal.

Všechny tyto obaly jsou samy součástí většího obalu – povrchové fasciální vrstvy přímo pod kůží. Tato ucelená souvislá síť, od malíčku až k mozku, spojuje, ale zároveň i odděluje a ochraňuje všechny funkční jednotky těla. Tuto charakteristiku ucelenosti a souvislosti při pokrytí každého milimetru lidského těla sdílí fasciální síť pouze se dvěma dalšími systémy, oběhovým a nervovým systémem. Ani kosti, ani svaly nejsou takto souvislé.

Fascie je často zaměňována se svalem. Svaly a svalová vlákna jsou obalena fasciemi tak, jako je dužnina pomeranče obsažena v oddělitelných pórovitých stěnách. Tak, jako je možné získat z pomeranče šťávu a dužninu a přitom zachovat obal, který si udržuje svůj tvar, bylo by možné (přinejmenším teoreticky) odstranit „svalovou dužninu“ v těle od její fasciální obálky, přičemž by její vnější tvar zůstal relativně nedotčen. Sval je jednotka s vysokou schopností se smršťovat a reagovat, fascie má tyto schopnosti nižší – jakožto ochranná vrstva musí být stabilnější.

Když použijeme model, mohli bychom říci, že struktura lidského těla je tvořena myofasciální sítí pověšenou na kosterních prvcích řekněme jako trojrozměrný kus oblečení. Protože kosterní soustava není souvislá, je na uspořádání této sítě a na inteligenci svalů, které upravují napnutí této sítě, určovat pozici kostí, funkcionalitu kloubů a dokonce do určité míry i stav orgánů.

V gravitaci funguje lidské tělo spíše jako stan než jako dům. Čím vyšší je míra napnutí myofasciální sítě, tím vzpřímenější a většinou i bez bolestí bude „lidský stan“.

Délka terapie a cena

Sezení v rámci rolfterapie trvá 1,5 hodiny – cena 2 000 Kč

(pro první sezení si vytvořte více času pro prostor na sdílení vaší anamnézy a objasnění záměru terapie)

Péče o jizvu může trvat 1-2 hodiny podle typu jizvy a náročnosti integrace
Cena 1 500 – 2 000 Kč

V případě, že se čas prodlouží, účtuji si za každou další půl hodinu 500 Kč

S čím klienti přichází nejčastěji

 • bolesti v těle – svalového i kosterního aparátu (bolesti zad/šíje, kolen, ramen)
 • chronická onemocnění – tenisový loket, syndrom karpálního tunelu, zamrzlé rameno atd.
 • po úrazové a po operační stavy
 • zranění – vyhřezlá ploténka, vyvrknutý kotník…
 • snížená hybnost
 • zatuhlá jizva po operaci
 • péče o jizvy po popáleninách
 • zlepšení fyzické výkonnosti a rozsahu pohybů ( u sportovců, tanečníků, i muzikantů a pěvců)
 • pro zlepšení kapacity dechu a hlasového rozsahu
 • podpora osobního růstu
 • mentální podpora
 • u dětí zlepšení celkového vývoje (řeči, chůze)
 • pro impuls jak vědomě vnímat své tělo a jeho signály

Bez ohledu na důvody je výsledkem procesu strukturální integrace pocit tělesné zdatnosti a celistvosti

Co vás u mě možná překvapí

Ať ke mně přijdete s jakýmkoli omezením či problémem, vždy se nejdříve zaměříme na to, jak vaše tělo v běžném životě funguje. Kde jsou vaše silná a podpůrná místa v těle, jinak řečeno, o která místa v těle se můžete „opřít“, kde vnímáte jistotu a stabilitu. I toto je jedna z cest, kterou můžeme následovat a zároveň prozkoumat podpůrná místa, která v těle dokážou podpořit místa ozývající se bolestí nebo jsou určitým způsobem omezena. Někdy to znamená, že budeme pečovat o chodidla, pokud vás bolí záda, někdy o kyčle, když přijdete se „zamrzlým ramenem“ atd. Možná budete překvapeni, která část těla vám opravdu způsobuje potíže.

Fasciální síť (jeden z orgánů) celého těla od konečků prstů až po vlasovou pokožku má schopnost se měnit, tvarovat a má tu schopnost se neustále vyvíjet tak aby tělo v pohybu běžného dne prospívalo.

Kolik opakování je potřeba:

Nejlépe vám odpovím při prvním setkání, běžně je to takto:
– ucelená práce s celým tělem rolfterapie 10 sezení
– konkrétní péče např. dílčí problém nebo nový impulz 1 až 3 sezení
– integrace jizvy po operaci 1-2 sezení

Už během prvního sezení se u vás něco změní.

Co sdílejí lidé po terapii

„Konečně jsem našla. Odborný a láskyplný přístup k mému tělu, s velikým přesahem. To asi nejlépe vystihuje dotyk a péči Martičky. Po každé péči odcházím s velikou vděčností a hlavně s hlubším kontaktem se svým tělem. Díky absolutní důvěře, kterou k Martičky doteku cítím, se mohu plně odevzdat a poznávat místa ve svém těle, která potřebují více pozornosti a péče. Od doby, co chodím k Martičce, se cítím lehčeji, pružněji, více ve svém středu a s tělem umím lépe zacházet. Martička mi umí vše vysvětlit a ukázat tak, abych mohla o své tělo pečovat i mimo její pracovnu. Ta je moc příjemná a útulná. Děkuji Marti, že jsi a jaká jsi.“

Markétka, 41 let

„Než jsem k Martě začala chodit na rolfing, byla to má „známá” z kurzu jógy. A když mě začala trápit ruka, kterou chtěli doktoři operovat, obrátila jsem se na ni s prosbou o pomoc.
První setkání s Marty láskyplným dotykem pro mně byl silný zážitek, který mi spustil proud emocí a naději na uzdravení. Věděla jsem, že jsem ve správných rukou. Po pár terapiích se mé tělo postupně zotavovalo a dokonce mně přestala trápit i bolestivá menstruace, která mně léta odkazovala na ibalgin. Postupně jsem si k Martě vytvořila plnou důvěru a požádala ji, zda by mě doprovázela porodem. Díky její přítomnosti jsem se cítila opečovaná, milovaná a v bezpečí. Každé setkání s Martou je jako bych byla s někým velmi blízkým. Cítím se vždy uvolněně a správně. Jsem velmi vděčná za naše přátelství.“

Nikol, 30 let

„Děkuji svému zmrzlému rameni a Markétce, že jsem tě poznala. Rolfterapie je pro mě magický zázrak těla, spojený s tebou, naprosto ti důvěřuji. Děkuji za otevření nových obzorů, je to o soustředění a obrácení pozornosti k sobě, dovnitř. Celá tahle filozofie se mi promítá do dalšího všedního života. Rolfterapie a cvičení s tebou se krásně doplňují a posunují mě fyzicky a psychicky dál.“

Eva, 65 let

Najděte cestu k sobě

Ráda vás nasměruji a podpořím.

Můžeme se potkat v Litoměřicích

Marta Foudová